Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

ViCan-teamet

Uppdraget för VICan är att
Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning.

Målgruppen är långvarigt arbetslösa eller sjukskrivna Hisingsbor i åldern 18 - 64 år som är i behov av utredning, fördjupad kartläggning och bedömning samt arbetsrehabilitering och arbetsträning. De har oftast varit föremål för insatser, men som inte lett till arbete.

Syfte
Målsättningen är att kartlägga förutsättningar för arbete eller studier vilket mynnar ut i en individuell planering efter utredningstiden. Syftet är att individen skall komma in i rätt åtgärd för att därmed förkorta tiden han/hon uppbär försörjningsstöd, sjukpenning eller A-kassa. Insatserna skall också leda till minskad passivitet, ökat självförtroende och självinsikt för deltagarna.

Kontaktperson

Beata Rackmann
Samordnare
beata.rackmann@lundby.goteborg.se
031–366 76 18