Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Unga vuxna

Uppdraget för Unga vuxna är att
Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget och ViCan genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern 20-25 år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga.

Unga Vuxnas uppdrag är att i samverkan med ungdomshandläggarna erbjuda unga vuxna mellan 20-25 år individsamtal. Verksamheten är inriktad på att fånga och förstärka de unga vuxnas egna ansvar och initiativförmåga.

Unga Vuxna ingår som en del i det övergripande ESF-projektet Inkluderande Rehabilitering med syfte att hitta nya arbetssätt och metoder för att tidigare identifiera psykiska ohälsa hos den unga.

Kontaktperson

Thomas Stenberg
Samordnare
thomas.stenberg@vastrahisingen.goteborg.se
0706–38 74 52