Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Rodret - fördjupat stöd mot arbete

Aktivteten slutförd under 2009/2010.

Jobbcoaching för personer med psykisk ohälsa med mål att återgå till arbete, få praktik eller påbörja utbildning. Rodret erbjuder bl a stöd i att skriva CV, personligt brev, inventera arbetsmarknaden, intervjuträna och göra arbetsplatsbesök. Stor vikt läggs vid att söka arbetsgivare för bl a arbetsträning. I Rodret kan man ingå ca 6 månader.