Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Navigator- och CoM-center

Aktviteten avslutades 30 april 2011.

Navigator Center
Utveckla kompletterande insatser för unga personer som befinner sig i utanförskap i någon form och riskerar att bli beroende av försörjningsstöd. Dessa personer är i behov av mer individanpassade insatser som medför hållbar etablering på arbetsmarknaden och stöd för att komma vidare i egen försörjning.
Navigator Center vänder sig till Hisingsbor i åldern 16-24 år.

CoM Center
Utveckla kompletterande insatser, nya mer individinriktade insatser, metoder för Hisingsbor tar emot försörjningsstöd under lång tid och riskerar att inte komma vidare mot arbete och därmed bli permanent bidragsberoende.
Com-Center vänder sig till Hisingsbor i åldern 25 - 64 år.