Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

MMR-teamet

Projektet avslutades mars 2017.

Uppdraget för Multimodalt team är att
Utveckla metoder och samverkan så att personer med försörjningsstöd och som har en smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan sysselsättning.

MMR är ett team som riktar sig till personer som lever med långvarig smärta och som är aktuella med försörjningsstöd inom socialtjänsten på Hisingen. Tanken är att teamet genom samordnade och väl avvägda insatser tillsammans med deltagaren skall öka arbetsförmågan hos deltagaren så att en återgång till arbetslivet/studier blir möjlig. Många gånger har deltagaren ingen arbetslivserfarenhet alls. Teamet består av samordnare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kbt-terapeut, psykolog, studie-och yrkesvägledare och arbetskonsulent. Verksamheten sker individuellt och i grupp.

Multimodal Rehabilitering är en rehabiliteringsmetod som har utvecklats för att behandla patienter (inom sjukvården) med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov. Metoden förutsätter att ett fast team bestående av flera professioner som planerar och samordnar åtgärder enligt ett visst program för att uppnå gemensamma mål som definieras tillsammans med patienten. Tanken bakom MMR är att samtidigt påverka flera faktorer som orsakar och vidmakthåller smärttillståndet.

Inremiss sker genom kontakt med samordnaren, antingen muntligt eller skriftligt.

Kontaktperson

Christian Brunsson
Samordnare
christian.brunsson@vastrahisingen.goteborg.se
031–366 64 63

Dokument

Utvärderingsrapport 2017
Självutvärderingsrapport
Utvärderingsrapport 2014