Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Mera Svenska Bättre Hälsa

Uppdraget för Mera Svenska Bättre Hälsa är att
Utveckla metoder för att deltagare som har avbrottats från SFI-utbildning skall återgå till utbildningen. Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov.

Flera deltagare som läst SFI tillgodogör sig inte utbildningens innehåll. Skälet kan ofta finnas i ohälsa. Samordningsförbundet beviljade 2011 medel för att stärka kvinnor som hade avbrottats från SFI så att de fick möjlighet att återkomma och slutföra utbildningen och på så sätt lägga grunden för utveckling mot egen försörjning. Metoden som används har tidigare prövats i Södertälje och i Skåneregionen.

Verksamheten vänder sig till hela Hisingen och berör flera språkgrupper. Målet är att återgå till SFI-utbildningen. Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov. Under 2012 utökades verksamheten.

Kontaktperson

Grethe Foss
Enhetschef
grethe.foss@vastrahisingen.goteborg.se
031–366 66 24

Dokument

Utvärdering – lång version
Utvärdering – kortversion
Kunskapsöversikt av hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare
Självutvärderingsrapport