Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Mentorskap

Mentorskap bedrivs som ett samverkansprojekt mellan samordningsförbunden i Göteborg och kranskommunerna.

Att bli mentor innebär att arbetsgivare öppnar upp sin arbetsplats för en person som står utanför arbetsmarknaden. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs kunskap, stöd och täta samarbeten. Därför erbjuds Mentorskapsutbildning som ger företagare kunskap och verktyg som behövs för att på ett lyckat sätt ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Utbildningen syftar också till att fördjupas samarbetet mellan arbetsgivare och offentliga stödfunktioner. Genom Mentorskap kan ett långvarigt utanförskap motverkas.

Dokument

Mentorskap – att utvecklas tillsammans!

Kontaktperson

Linda Nihlén
Projektledare
linda.nihlén@arbetsformedlingen.se
010–487 28 98