Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Kompletterande arbetsmarknad

Uppdraget för Kompletterande arbetsmarknad är att
Utveckla modell för att inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad.

En hållbar kompletterande arbetsmarknad tar sin utgångspunkt i att arbetslivet till stora delar kännetecknas av att kvalificerade yrkesgrupper i allt högre grad utför okvalificerade och ”dolda” arbetsuppgifter som tidigare utfördes av särskild personal. Det leder till att personal måste utföra uppgifter som är utanför kärnuppdraget att exempelvis vara lärare.

Syfte
Verksamhetens syfte är därför att avlasta dessa yrkesgrupper genom att skapa särskilda tjänster och besätta dessa med personer som är registrerade som arbetslösa och står till arbetsmarknadens förfogande. Istället för att fokusera på att aktivera de arbetslösa, vilket är det vanliga när det gäller arbetsmarknadsinsatser, så är inriktningen här att fokusera på arbetslivets behov av personal.

Kontaktperson

Hans Troedsson
Samordnare
hans.troedsson@lundby.goteborg.se
0708–67 28 24