Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Karriärcoacher

Aktiviteten avlutades hösten 2011.

Samordningsförbundet bedriver tillsammans med förbunden i Göteborg en gemensam verksamhet som omfattar hela Göteborgs Stad. Syftet är att stödja individer som har en bakgrund i kriminalitet och missbruk ut till egen försörjning. Arbetssättet skall vara personligt stödjande - coachande – och tillsammans med sociala företag.