Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Hälsodisken

Hälsodiskens uppdrag är att
Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa.

Hälsodisken är en möjlighet för dig som vill ta ett större ansvar för ditt liv och din hälsa. Genom Hälsodisken kan du delta i olika grupper såsom värkstaden, stresskola, sömnskola, depressionsskola, ångestskola, frigörande dans, mindfulness och yoga.

Kontaktpersoner

Ann Karltun
ann.karltun@vgregion.se
031–747 99 39

Wanja Ryling
wanja.ryling@vgregion.se
031–747 99 39

Dokument

Program våren 2017
Processbeskrivning
Processkarta
Självutvärderingsrapport
Webbplats