Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Fyrklövern

Projektet avslutades under juni 2011.

Projektet ska i första hand pröva att sätta samman Grön Rehabilitering enligt Alnarpsmodellen med metoden Supported Employment (individuellt stöd ut på arbetsmarknaden).

Projektets finansiering är kopplat till antal deltagare och då antalet deltagare inte varit tillräcklig finns en risk att verksamheten inte erhåller full kostnadstäckning.