Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

DISA

DISAs uppdrag är att
Samordna aktivitetscoachning och handläggning av aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Utöka stödet i rehabiliteringen genom att hjälpa deltagare att komma igång i aktivitet.

Med DISA får unga vuxna som har aktivitetsersättning på grund av en psykiatrisk diagnos ett utökat stöd i rehabiliteringen genom att få hjälp att komma igång i aktivitet. DISA bygger på en samordning av aktivitetscoaching och handläggning av aktivitetsersättning, vilket innebär ett samarbete mellan handläggare på Försäkringskassan och en aktivitetscoach.

Syfte
Syftet med coachingen är att deltagarna ska börja använda sina egna förmågor och därigenom stärka sin funktions- och arbetsförmåga. Stödet är individuellt anpassat efter deltagarnas behov och önskemål. Det optimala målet är att deltagarna kan bryta sin aktivitetsersättning genom att uppnå en arbetsförmåga på del- eller heltid och gå vidare till arbete eller studier. Deltagarna får stöd och uppföljning i sin aktivitet / arbetsplats genom DISA så länge de har kvar sin aktivitetsersättning i någon form.

Kontaktpersoner

Karoline Tolunay
Samordnare/personlig handläggare Försäkringskassan
karoline.tolunay@forsakringskassan.se
010-117 30 98

Kirsi Hakulinen
Aktivitetscoach/leg. arbetsterapeut
kirsi.hakulinen@lundby.goteborg.se
031-366 78 92
0703-75 11 32

Jennie Tambour Roos
Aktivitetscoach/aukt. socionom
Jennie.tambour@oh.goteborg.se
031-365 51 57
0727-24 63 61