Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Styrelse


Ordförande

Kristina Holmgren (M)
Västra Götalandsregionen
holmgrenkristina@hotmail.com
0708–83 72 72

Vice ordförande

Bo Anderssen (FP)
Kommunen
bo.anderssen@telia.com
073–666 80 08

Fati Maroufi
Arbetsförmedlingen
fati.maroufi@arbetsformedlingen.se
010–486 71 04

Ann Larsson
Försäkringskassan
ann.k.larsson@forsakringskassan.se
010–119 49 81

Ersättare

Karin Greenberg Gelotte (S)
Västra Götalandsregionen
greenberg.karin@gmail.com
070–685 07 00

Mikael Wallgren (V)
Kommunen
mikael.wallgren@politiker.goteborg.se

Malin Thelander
Försäkringskassan
malin.thelander@forsakringskassan.se
010–119 66 70

Maria Sahlén
Arbetsförmedlingen
maria.sahlén@arbetsformedlingen.se
010–486 91 62

Beredningsgruppen

Ola Andersson
Förbundschef DELTA
Sammankallande
ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se
070–305 27 55

Eva Saletti
Sektorschef Lundby
eva.saletti@lundby.goteborg.se
031 – 366 76 83

Helena Lundberg
tf Sektorschef Norra Hisingen
helena.lundberg@norrahisingen.goteborg.se
073–066 90 20

Monica Sörensson
tf Sektorschef Västra Hisingen
monica.sorensson@vastrahisingen.goteborg.se
031–366 63 19

Mathias Alvidius
Verksamhetssmordnare Psykiatri Affektiva/SU
mathias.alvidius@vgregion.se

Sara Eriksson
Lokalt samverkansansvarig Försäkringskassan
sara.a.eriksson@forsakringskassan.se
010–119 54 50

Anna Garå
Sektionschef Arbetsförmedlingen
anna.gara@arbetsformedlingen.se
010-487 12 20

Utvecklingsgruppen

Cecilia Abrahamsson
Processtödjare
Sammankallande
cecilia.abrahamsson@forsakringskassan.se
070–608 57 48

Grethe Foss
Tf. Områdeschef Västra Hisingen
grethe.foss@vastrahisingen.goteborg.se
072–522 95 12

Michael Jonsson
Områdeschef Lundby
michael.jonsson@lundby.goteborg.se
031 366 73 15

Tarja Mattila
Områdeschef Norra Hisingen
tarja.mattila@norrahisingen.goteborg.se
031–366 83 62

Åsa Radl
Processledare Sjukskrivning och Rehabilitering Västra Götalandsregionen
asa.radl@vgregion.se
0707–80 05 40

Sara Eriksson
Lokalt samverkansansvarig Försäkringskassan
sara.a.eriksson@forsakringskassan.se
010–119 54 50

Anna Garå
Sektionschef Arbetsförmedlingen
anna.gara@arbetsformedlingen.se
010-487 12 20