Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Vad är DELTA?

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (kallat DELTA) har från och med den 1 januari 2005 ansvaret för den finansiella samordningen på Hisingen. De samverkande parterna är Försäkringskassan, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och Regionen.

Samordningsförbundet är en egen juridisk person som själv avgör hur resurserna skall användas. Samordningsförbundet leds av en vald styrelse som ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet.

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna som vi inte har möjlighet till i våra enskilda myndigheter. Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Samverkan mellan myndigheter ger nya möjligheter att ta hänsyn till medborgarnas olika önskemål och behov. Exempelvis genom att korta väntetider till vård och behandling eller ge samordnad rehabilitering till personer i yrkesverksam ålder. Samarbetet ger också snabbare och effektivare hjälp till personer som hamnat utanför arbetslivet samt lett till en ökning av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på Hisingen.

Besök Finsam och NNS om du vill veta mer.