Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Finansiell samordning.
På individens villkor.

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna som vi inte har möjlighet till i våra enskilda myndigheter.

Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Läs mer om DELTA

Välkommen till Delta

Aktuellt


Inriktning av Samordningsförbundet Göteborg Hisingens verksamhet 2017

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen vill med detta dokument lyfta fram den övergripande inriktningen av verksamheten för år 2017. Innehållet i dokumentet ska ligga till grund för utarbetande av budget för 2017. I budgeten ska det framgå vilka insatser som ska göras och finansieringen av dessa. Utgångspunkt för denna inriktning är lagen om finansiell samordning där det framgår vad förbundet kan göra och till vem insatserna vänder sig.

Ladda ned dokument

Tord Karlsson (S) vald till ordförande i NNS

Deltas ordförande Tord Karlsson (S) valdes till ordförande i NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund, på årsmötet den 5 april 2016.

Läs mer på NNS hemsida

Budget 2016

DELTAs styrelse beslutade om 2016-års budget vid sammanträdet den 25 november. Samordningsförbundet ser ett antal grupper som är i stort behov av samordnade insatser. Dessa är framförallt ungdomar som inte lyckas få fotfäste på arbetsmarknaden och personer med psykisk ohälsa.

Ladda ned budget

Nyhetsbrev

Under två halvdagar i februari möttes Samordningsförbundet i Malmö och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA för att utbyta erfarenheter. Läs om detta och om tre av våra aktiviteter i vårt senaste nyhetsbrev.

Läs som PDF


Förslag och idéer


Har du en idé om hur vi kan förbättra välfärden?

Börja med att titta igenom de samverkansinsatser som pågår och bekanta dig med våra ansökningshandlingar.

DELTA hjälper dig genom hela processen. Kontakta oss för att få råd och tips kring ditt projektförslag.