Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

DELTA lämnar ön och går upp i Göteborg.

När ett lokalt samordningsförbund avslutas och på något sätt ska gå upp i ett nytt större … hur gör man den markeringen?

– Tja, ön Hisingen har ju haft sitt eget förbund och ska väl integreras – inte assimileras! –med resten av Göteborg. Nu när vi går in i en integrationsprocess tar vi med oss en stark identitet – Hisingen. Men för att känna att den sitter riktigt säkert i ryggen, så kan det vara på plats med en uppfriskning av vad Hisingen är. Så att vi går rakryggade till fastlandet, sa Ola Andersson, förbundschef, och bjöd till påstigning på bussen som passande nog var nam-nad med ”Hisingens lag”. Fast det var inte – i sanningens namn – DELTA som avsågs utan BK Häcken.

Läs mer här

Välkommen till Delta

Aktuellt


Avveckling av de fyra samordningsförbunden

Den 1 juli 2019 avvecklas de fyra samordningsförbunden i Göteborg varav DELTA varit samordningsförbundet på Hisingen. Det nya samordningsförbundet – Samordningsförbundet Göteborg - omfattar hela Göteborg.

Utvärdering av det gemensamma ESF-projekt Inkluderande rehabilitering

Slutrapport Inkluderande rehabilitering.docx

Beslut om budget

DELTAs styrelse fattade beslut om budget för 2019 på mötet 29 november

Budget 2019 (pdf)


Förslag och idéer


Har du en idé om hur vi kan förbättra välfärden?

Börja med att titta igenom de samverkansinsatser som pågår och bekanta dig med våra ansökningshandlingar.

DELTA hjälper dig genom hela processen. Kontakta oss för att få råd och tips kring ditt projektförslag.