Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Finansiell samordning.
På individens villkor.

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna som vi inte har möjlighet till i våra enskilda myndigheter.

Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Läs mer om DELTA

Välkommen till Delta

Aktuellt


Nyhetsbrev - Inkluderande rehabilitering

Styrgruppen för Inkluderande rehabilitering besökte Finland 9-10 maj för transnationellt utbyte.

Läs mer...Utvärdering av Mera Svenska Bättre Hälsa

FoU i väst GR har utvärderat verksamheten Mera Svenska Bättre Hälsa som vänder sig till personer som avbrutit sina SFI-studier.

Ladda ned sammanfattningen av utvärderingen här.

Ladda ned sammanfattning

Utvärderingen i sin helhet samt kunskapsöversikten hittar du på sidan Mera Svenska Bättre Hälsa.Budget och inriktning 2017

Ur Inriktningsdokument 2017
”Samordningsförbundets uppdrag är att verka för att myndigheter samverkar effektivt så att våra invånare får de välfärdsinsatser som de är i behov av. Det innebär att samordningsförbundet skall söka täcka det samverkansbehov som finns på Hisingen oberoende av om individerna befinner sig lång ifrån arbetslivet eller nära. ”

Ladda ned Inriktning 2017

Ladda ned Budget 2017

Nyhetsbrev mars 2017

Ola blickar framåt och utåt:
DELTA tar mer ansvar på fler nivåer.

Driver samverkansfrågor. Fokuserar på strukturer. Satsar på Kompletterande arbetsmarknad. Uppdaterar Arbetsmarknadstorget. Jobbar offensivt med Mera Svenska Bättre Hälsa. Lägger ner MMR. Planerar för nyanlända. Avvaktar utredning om Göteborgs samordningsförbund. Och firar 20 år! Det är, kort sagt, år 2017 för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA.

Ladda ned nyhetsbrev och läs mer.

Ladda ned nyhetsbrevet mars 2017

Tord Karlsson (S) ordförande i DELTA och NNS

Tord Karlsson ordförande i DELTA och kommunalråd (S) i Göteborgs stad. Tord är även ordförande i Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.

Läs mer på NNS hemsida


Förslag och idéer


Har du en idé om hur vi kan förbättra välfärden?

Börja med att titta igenom de samverkansinsatser som pågår och bekanta dig med våra ansökningshandlingar.

DELTA hjälper dig genom hela processen. Kontakta oss för att få råd och tips kring ditt projektförslag.